Bayesovská teorie pravděpodobnosti

Úvod do moderní interpretace teorie pravděpodobnosti a statistiky,
která umožňuje kvantifikovat věrohodnost hypotéz a postupně se stává
základem moderní vědy. Od Bayesovy věty až k příkladům z běžného života,
statistiky a AI.

Komu je přednáška určena?

Pro všechny, kteří chtějí nastoupit cestu k přesnějšímu uvažování a rozhodování.

Kde se přednáška koná?

Přednáška se koná od 14:00 v místnosti Gama.
Podívej se na celý program
Tomáš Zítka
28 hlasů