Bayesovská teorie pravděpodobnosti

Přednáška je zrušena a nekoná se!

Úvod do moderní interpretace teorie pravděpodobnosti a statistiky,
která umožňuje kvantifikovat věrohodnost hypotéz a postupně se stává
základem moderní vědy. Od Bayesovy věty až k příkladům z běžného života,
statistiky a AI.

Komu je přednáška určena?

Pro všechny, kteří chtějí nastoupit cestu k přesnějšímu uvažování a rozhodování.
Tomáš Zítka