Tisícovka agilních open-source Amosů: na slovíčko o vizi Pirátské putovní univerzity

Přednáška je zrušena a nekoná se!

Představím Pirátskou putovní univerzitu (2017), dobrovolnickou iniciativu zdola přesahující hranice strany (otevřená veřejnosti), která chce oživit a inovovat fungování politické strany a současně vzdělávání - jejich chytrou kombinací a pročištěním informačních a komunikačních toků a polí (od strážců bran a úzkých hrdel). PPU chce dělat i vlastní aplikovaný výzkum: Žádný politik se totiž politikem nenarodil, odborník je laikem ve všech jiných oblastech, o kterých má rovněž rozhodovat, a složitost společnosti a záplava informací je sama o sobě problém, který je nutno řešit sofistikovaně.

V krátkosti objasním rozvíjené principy organizace učení:
princip hejna, otevřená učebnice, vědomé vnořené učení, mapování strategických otázek, multisatisfaktorový přístup, dialogické a sebeřízené vzdělávání, deliberace.

Komu je přednáška určena?

Pro všechny, kdo chtějí pomoct hrou a experimentem rozvíjet veřejný prostor, politiku jako důvěryhodnou službu a současně jako pole, kam se sbíhá veškeré podstatné a relevantní vědění důležité pro rozhodování.
Miluš Kotišová
Ceska piratska strana

Zakladatelka a kurátorka Pirátské putovní univerzity (2017), dobrovolnické iniciativy zdola, která chce oživit a inovovat fungování politické strany a současně vzdělávání - jejich chytrou kombinací a pročištěním informačních a komunikačních toků a polí (od strážců bran a úzkých hrdel). Která chce dělat i vlastní aplikovaný výzkum. Žádný politik se totiž politikem nenarodil a také odborník je laikem ve všech jiných oblastech, o kterých má rovněž rozhodovat.

Rozvíjené principy:
otevřená učebnice, vědomé vnořené učení, mapování strategických otázek, multisatisfaktorový přístup, dialogické a sebeřízené vzdělávání, deliberace.