Jak se dělá open source

Úvod do Apache Software Foundation a insight do jedné z nejaktivnějších "apačích" komunit.

Komu je přednáška určena?

Programátorům kteří chtějí poznat svět "velkého open source".
David Moravek

I'm squeezing the best out of the engineering teams. Apache Flink and Apache Beam committer. I've worked with Big Data before it was cool.